artist statement

Mijn thematiek is de mens en zijn onvermogen en mijn vrouw zijn in deze wereld. Ik ben op zoek naar de randjes van het leven, die interesseren mij. Het is een fascinatie voor de eigenaardigheden van het menselijk lichaam en geest.

Het lichaam, de huid en het bedekken ervan onderzoek ik op verschillende wijze door middel van media als fotowerken, objecten, collages en video. Het bedekken heeft voor mij verschillende betekenissen, het zegt iets over: je identiteit,  je culturele achtergrond, maar ook over het bedekken van bepaalde zaken, het maskeren.
Materiaal op het lichaam kan nieuwe betekenissen geven aan het materiaal maar ook aan het lichaam.  Door middel van het uit de context halen van dagelijks materiaal en deze te vervormen, krijgt het een andere betekenis. Alle materialen die mij omgeven kunnen nuttig zijn.

Ik gebruik het lichaam als ruw materiaal om mee te communiceren en om emoties, ideeën, verlangens en angsten op te wekken. Veel van het werk is gerelateerd aan de huid of als huid bedoeld. Het werk is ambivalent en enigszins autobiografisch. Ik zoek niet naar perfectie maar zoek de schoonheid in de imperfectie: aantrekken en afstoten….

Het uitgangspunt voor projecten is het sociaal-maatschappelijke aspect dat wordt gekenmerkt door een antropologische benadering. De projecten worden uitgevoerd op specifieke locaties en de aanpak is onderzoeksmatig, het onderwerp wordt uitgediept, van binnen naar buiten gekeerd. De informatie en de input van de betrokken mensen dient als materiaal voor het te realiseren kunstwerk.

.